| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
{title}
Tin khác
  • Mời tham dự Hội chợ FACIM 2022 tại Mozambique
    Tin tức - 13/07/2022
    Hội chợ Quốc tế Maputo lần thứ 57 (FACIM 2022) sẽ được tổ chức từ ngày 29/8 đến ngày 04/9/2022 tại Trung tâm Triển lãm và Hội chợ Thương mại FACIM tại Ricatla, quận Marracuene, thành phố Maputo, Mozambique.
Sự kiện
Triển lãm rượu vang tại Nam Hoa Kỳ -Mùa Hè 2022
10/07/2022 9:00
Triển lãm rượu vang tại Nam Hoa Kỳ -Mùa Hè 2022
Hội thảo
Houston, Hoa Kỳ
Đơn vị tổ chức: Chi nhánh Thương vụ Việt nam tại Houston (Hoa Kỳ)