| Thông tin thị trường quốc tế cập nhật 24/7 từ Bộ Công Thương
Tài liệu
STT Nội dung Tải xuống Tác giả Ngày đăng
01
Bản tin xuất nhập khẩu - Thị trường Hoa Kỳ
VietnamExport
13/05/2022
02
Thương mại điện tử tại biên giới: Tìm hiểu về hải quan và thuế gián thu cho các thị trường Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu
Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC)
22/07/2021
03
Bản tin Thị trường xuất khẩu 2021 – Hoa Kỳ
VietnamExport
01/07/2021
04
Báo cáo tổng hợp của Hoa Kỳ về triển vọng mặt hàng gạo (Niên giám 2020-2021)
Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ
12/04/2021