(12/10/2017)

9 tháng năm 2017, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 14,38 tỷ USD

Theo Bộ Nông Nghiệp, 9 tháng năm 2017, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 14,38 tỷ USD, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2016.

Kết quả cụ thể một số mặt hàng chủ yếu như sau:

 

Gạo: Khối lượng gạo xuất khẩu tháng 9 năm 2017 ước đạt 466 nghìn tấn với giá trị đạt 210 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo 9 tháng đầu năm 2017 ước đạt 4,57 triệu tấn và 2,02 tỷ USD, tăng 20,8% về khối lượng và tăng 18,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Giá gạo xuất khẩu bình quân 8 tháng năm 2017 đạt 440,3 USD/tấn, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm 2016. Trung Quốc vẫn tiếp tục đứng vị trí thứ nhất về thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2017 với 38,8% thị phần. Xuất khẩu gạo sang thị trường này trong 8 tháng đầu năm 2017 đạt 1,56 triệu tấn và 700,7 triệu USD, tăng 32% về khối lượng và tăng 30,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Philippin là thị trường nhập khẩu gạo lớn thứ 2 của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2017 với 9,3% thị phần. Xuất khẩu gạo sang thị trường này trong 8 tháng đầu năm 2017 đạt 421,77 nghìn tấn và 167,25 triệu USD, gấp 2,15 lần về khối lượng và gấp 2 lần về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Đứng thứ ba là thị trường Malaysia với 7,8% thị phần. Xuất khẩu gạo sang thị trường này trong 8 tháng đầu năm 2017 đạt 365,7 nghìn tấn và 141,68 triệu USD, tăng 80,9% về khối lượng và tăng 61,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Tám tháng đầu năm 2017, các thị trường có giá trị xuất khẩu gạo giảm mạnh là Hồng Kông (-45,3%) và Gana (-29,7%).

Cà phê: Xuất khẩu cà phê tháng 9 năm 2017 ước đạt 86 nghìn tấn với giá trị đạt 201 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cà phê 9 tháng đầu năm 2017 ước đạt 1,11 triệu tấn và 2,54 tỷ USD, giảm 20,7% về khối lượng nhưng tăng 1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Giá cà phê xuất khẩu bình quân 8 tháng đầu năm 2017 đạt 2.281,4 USD/tấn, tăng 28,5% so với cùng kỳ năm 2016. Đức và Hoa Kỳ tiếp tục là hai thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2017 với thị phần lần lượt là 14,7% và 13,5%. Các thị trường có giá trị xuất khẩu cà phê trong 8 tháng đầu năm 2017 tăng mạnh là: Bỉ (22,1%), Ấn Độ (16,1%) và Italia (15,1%)

Chè: Khối lượng xuất khẩu chè tháng 9 năm 2017 ước đạt 13 nghìn tấn với giá trị đạt 21 triệu USD, đưa khối lượng xuât khẩu chè 9 tháng đầu năm 2017 ước đạt 103 nghìn tấn và 165 triệu USD, tăng 12,6% về khối lượng và tăng 11,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Giá chè xuất khẩu bình quân 8 tháng đầu năm 2017 đạt 1.584 USD/tấn, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm 2016. Trong 8 tháng đầu năm 2017, khối lượng chè xuất khẩu sang Pakistan – thị trường lớn nhất của Việt Nam với 27,8% thị phần – giảm 14% về khối lượng và giảm 10,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Các thị trường có giá trị xuất khẩu chè trong 8 tháng đầu năm 2017 tăng mạnh là Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (gấp 2,66 lần), Ấn Độ (gấp 2,03 lần), Đài Loan (+58,6%) và Ả Rập XêÚt (+17,4%).

Hạt điều: Khối lượng hạt điều xuất khẩu tháng 9 năm 2017 ước đạt 32 nghìn tấn với giá trị 320 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu hạt điều 9 tháng đầu năm 2017 ước đạt 257 nghìn tấn và 2,55 tỷ USD, giảm 0,2% về khối lượng nhưng tăng 25% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Giá hạt điều xuất khẩu bình quân 8 tháng đầu năm 2017 đạt 9.891,3 USD/tấn, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2016. Hoa Kỳ, Hà Lan và Trung Quốc vẫn duy trì là 3 thị trường nhập khẩu điều lớn nhất của Việt Nam chiếm thị phần lần lượt là 36,6%, 15,9% và 11,3% tổng giá trị xuất khẩu hạt điều. Tám tháng đầu năm 2017, các thị trường có giá trị xuất khẩu hạt điều tăng mạnh là Nga (60,7%), Hà Lan (46%), Hoa Kỳ (37,3%), Thái Lan (28,6%), Anh (26,4%), Israen (22,7%) và Trung Quốc (10,8%).

Tiêu: Khối lượng tiêu xuất khẩu tháng 9 năm 2017 ước đạt 13 nghìn tấn, với giá trị đạt 62 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu tiêu 9 tháng đầu năm 2017 ước đạt 181 nghìn tấn và 966 triệu USD, tăng 23% về khối lượng nhưng giảm 19,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Giá tiêu xuất khẩu bình quân 8 tháng đầu năm 2017 đạt 5.377,3 USD/tấn, giảm 33,9% so với cùng kỳ năm 2016. Các thị trường xuất khẩu tiêu lớn nhất của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2017 là Hoa Kỳ, Ấn Độ, Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Pakistan và Đức với 39,6% thị phần.

Hàng rau quả: Giá trị xuất khẩu hàng rau quả tháng 9 năm 2017 ước đạt 294 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu hàng rau quả 9 tháng đầu năm 2017 ước đạt 2,64 tỷ USD, tăng 44,2% so với cùng kỳ năm 2016. Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của hàng rau quả Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2017, chiếm 85,2% tổng giá trị xuất khẩu hàng rau quả. Trong 8 tháng đầu năm 2017, các thị trường có giá trị xuất khẩu hàng rau quả tăng mạnh là Nhật Bản (64,6%), Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (64,4%), Trung Quốc (60,2%), Nga (41,9%), Hoa Kỳ (26,6%), Đài Loan (16,1%) và Hà Lan (9,4%).

Sắn và các sản phẩm từ sắn: Khối lượng xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn trong tháng 9 năm 2017 ước đạt 312 nghìn tấn với giá trị đạt 86 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn 9 tháng đầu năm 2017 ước đạt 2,9 triệu tấn và 729 triệu USD, tăng 5% về khối lượng nhưng giảm 2,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Trong 8 tháng đầu năm 2016, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu chính, chiếm tới 86,3% thị phần, tăng 1% về khối lượng nhưng giảm 6,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Trong 8 tháng đầu năm 2017, Các thị trường có giá trị nhập khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn giảm mạnh là: Nhật Bản (-25,1%) và Đài Loan (-16,6%).

Tổng hợp