(13/04/2018)

8 ngành công nghiệp trọng điểm của Ấn Độ chỉ tăng trưởng 4% trong tháng 12

Theo số liệu của Bộ Công Thương Ấn Độ vừa công bố, ngay trước hôm công bố Báo cáo ngân sách liên bang năm 2018-19, sản lượng của 8 ngành công nghiệp trọng điểm của Ấn Độ gồm Than, Dầu thô, Khí gas, Xăng dầu, Phân bón, Thép, Xi măng và cung ứng Điện chỉ tăng 4% trong tháng 12 năm 2017, thấp nhất trong vòng 5 tháng qua, thấp đáng kể so với mức tăng trưởng 7,4% của tháng trước.

Đóng góp 40 % cho tổng sản lượng công nghiệp của Ấn Độ, sản lượng các ngành chủ chốt đã chứng kiến sự gia tăng bền vững trong sản xuất xi măng và tăng trưởng tích cực của ngành lọc dầu đã đóng góp vào kết quả chung.

Tính lũy kế trong 9 tháng đầu năm tài chính 2017-18, chỉ số này tăng trưởng 4%, thấp hơn so với mức 5,3% cùng kỳ năm trước.

Có 6 trong tổng số 8 ngành có tốc độ tăng trưởng giảm so với tháng trước.

Sản lượng xi măng vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng mạnh nhất, tăng 19,6% trong tháng 12 và so với tăng 18,4% của tháng trước. Điều này là tương đối bất thường do sản xuất xi măng đã giảm 7 tháng trong một năm qua.

Sản  lượng thép chỉ tăng 2,6% sau khi tăng 16,6% trong tháng 11, khi đó nhiều người đã hy vọng tăng trưởng trở lại trong lĩnh vực bất động sản và cơ sở hạ tầng.

Đối với ngành năng lượng, dầu thô đã giảm 2,1%; khí tự nhiên tăng 1%. Trong khi sản lượng khí đốt tự nhiên đã có thể duy trì được mức tăng trưởng trên 4% cho đến tháng 9, dầu thô đã tăng trưởng thấp hoặc giảm trong một năm qua.

Tốc độ tăng sản lượng than giảm tháng thứ tư liên tiếp, giảm xuống mức tiêu cực với mức giảm 0.1% trong tháng 12. Trước đó đã có thời điểm tăng trưởng đến 15,3% trong tháng 8.

Sản xuất điện cũng đạt được một bước đột phá, tăng 3,3 %, giảm so với 3,9 % tăng trong tháng 11. Sản lượng phân bón tăng lên 3%, từ mức tăng 0,3% trong tháng 11. Các chuyên gia cho rằng do nhu cầu của nông dân trong mùa vụ Đông Xuân tăng lên và lượng tồn kho của các nhà máy đã hết.

Nếu tiếp tục giữ được đà tăng trưởng đến hết năm tài chính 2017-18, 8 ngành này sẽ đóng góp quan trọng cho chỉ số sản xuất công nghiệp chung của cả nước. Chỉ  số này đã tăng trưởng mạnh nhất trong 17 tháng qua đạt 8,4%. Sản lượng vốn hàng hóa cũng bước vào xu hướng tăng trưởng, khi đã tăng 4 tháng liên tục đạt 9,4% trong tháng 11 so với 6,5% trong tháng 10.

Bùi Trung Thướng.

Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ