(11/07/2018)

5 nhóm hàng chính đạt kim ngạch xuất khẩu cao của Việt Nam tại Lào

Từ năm 2013 đến nay, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Lào đạt trên 400 triệu USD, với mức tăng trưởng 4,64%/năm.
5 nhóm hàng chính đạt kim ngạch xuất khẩu cao của Việt Nam tại Lào

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Riêng năm 2017, kim ngạch đạt 520,43 triệu USD, tăng 8,93% so với năm 2016.

 

1107

 

 

Tháng 5 năm 2018, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Lào đạt 58,52 triệu USD, tăng 32,25% so với cùng kỳ năm ngoái, nâng tổng kim ngạch 5 tháng đạt 244,64 triệu USD, tăng 10,34% so với 5 tháng năm 2017.

 

 

107_1

 

Trừ xăng dầu, thì 5 nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu cao của Việt Nam tại Lào là sắt thép các loại, phương tiện vận tải phụ tùng, sản phẩm từ sắt thép, máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác, phân bón các loại. Sắt thép các loại, với thị phần 17,56, đứng đầu về kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang nước này. Phương tiện vận tải phụ tùng và sản phẩm từ sắt thép đứng thứ sau với thị phần lần lượt là 9,27% và 6,81%, ứng với kim ngạch lần lượt đạt 22,68 triệu USD và 15,44 triệu USD.

 

Về tăng trưởng, sản phẩm nội thất từ chất liệu gỗ với kim ngạch tuy chưa cao (đạt 417,69 nghìn USD) có sự tăng trưởng cao nhất 44,33%. Ngoài ra sắt thép các loại (tăng 38,33%) và máy móc, thiết bị dụng cụ phụ tùng khác ( tăng 28,88%) là hai mặt hàng có sự tăng trưởng cao về kim ngạch so với 5 tháng năm 2017, riêng đối với mặt hàng sắt thép các loại- đây không phải là mặt hàng Việt Nam khuyến khích xuất khẩu. Ở chiều ngược lại, than đá ( giảm 74%), kim loại thường khác và sản phẩm ( giảm 36,03%), sản phẩm từ chất dẻo (giảm 30,16%) là ba mặt hàng có kim ngạch giảm lớn về kim ngạch so với 5 tháng năm 2017.

Nguồn số liệu: Hải quan Việt Nam

Tổng hợp