(29/06/2010)

Những cơ hội mà nước Bỉ dành cho nhà đầu tư nước ngoài

Thương vụ Việt Nam tại EU và Bỉ - Luxembourg giới thiệu một số cơ hội mà nước Bỉ dành cho nhà đầu tư nước ngoài.

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.


Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại EU và Bỉ - Luxembourg