(01/10/2019)

Mỹ tăng nhập khẩu tôm trong tháng 7/2019

Theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), NK tôm vào Mỹ tăng trong tháng 7/2019 nhờ Mỹ tăng NK từ Việt Nam, Argentina, Ecuador và Mexico. Mỹ NK 60.350 tấn tôm, trị giá 502,3 triệu USD, tăng 8% về khối lượng và 6% về giá

Tháng 7 là tháng thứ 5 liên tiếp, NK tôm vào Mỹ tăng sau 2 tháng đầu năm giảm. Giá trung bình NK đạt 8,32 USD/kg, tăng gần 2% so với tháng 6/2019 nhưng giảm 2% so với tháng 7/2018.

Bảy tháng đầu năm nay, NK tôm của Mỹ đạt 361.026 tấn, tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái.

NK tôm từ Việt Nam tăng mạnh nhất trong 6 nguồn cung chính. Tháng 7/2019, NK tôm từ Việt Nam đạt 6.522 tấn, trị giá 66,5 triệu USD với giá trung bình NK đạt 10,15 USD/kg so với 4.472 tấn, trị giá 47,1 triệu USD, giá NK trung bình 10,52 USD/kg của tháng 7/2018.

Việt Nam là nguồn cung tôm lớn thứ 4 cho Mỹ trong tháng 7, sau Ấn Độ, Indonesia và Ecuador. Sản lượng tôm Việt Nam tăng mạnh trong tháng 7 sau khi sản xuất gặp nhiều khó khăn trong những tháng đầu năm.

Bảy tháng đầu năm nay, NK tôm vào Mỹ từ Việt Nam tăng 6% đạt 27.524 tấn so với 25.957 tấn của cùng kỳ năm 2018.

Tháng 7/2019, Argentina cũng tăng XK tôm sang Mỹ. NK tôm vào Mỹ từ nước này đạt 1.284 tấn, trị giá 15,1 triệu USD (11,75 USD/kg), tăng 100% về khối lượng và 76% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018.

Bảy tháng đầu năm, XK tôm đỏ tự nhiên của Argentina sang Mỹ đạt 7.080 tấn, trị giá 65 triệu USD, tăng lần lượt 20% và 24%.

Nhu cầu NK tôm Argentina từ các nhà hàng Mỹ ngày càng tăng do sản lượng khai thác tôm vùng vịnh Mexico sụt giảm.

Sản lượng khai thác vùng Vịnh giảm xuống 7 triệu pao trong tháng 7 so với 7,9 triệu pao của tháng 7/2018 và 8 triệu pao trong tháng 7/2017. Sản lượng khai thác trung bình hàng tháng tôm vùng Vịnh đạt 11,3 triệu pao trong 17 năm qua.

Ấn Độ, nguồn cung tôm lớn nhất cho Mỹ, XK sang Mỹ 25.309 tấn tôm, trị giá 203,9 triệu USD, tăng 8% về khối lượng và 5% về giá trị so với tháng 7/2018. Bảy tháng đầu năm, XK sang Mỹ đạt 141.003 tấn, trị giá 1,2 tỷ USD, tăng 13% về khối lượng và không tăng về giá trị.

Lũ lụt tại Ấn Độ có thể làm giảm 5% sản lượng tôm Ấn Độ trong năm nay.

Ecuador – nguồn cung tôm lớn thứ 3 cho Mỹ, tiếp tục tăng XK tôm sang Mỹ. Tháng 7/2019, nước này XK sang Mỹ 7.818 tấn tôm, trị giá 54,8 triệu USD, tăng 33% về khối lượng và 40% về giá trị so với tháng 7/2018.

Nguồn cung tôm lớn thứ 2 cho Mỹ (Indonesia) XK sang Mỹ 9.550 tấn tôm, trị giá 76,7 triệu USD, tăng 2% về khối lượng và giảm gần 6% về giá trị so với tháng 7/2018.

Bảy tháng đầu năm nay, Ecuador XK sang Mỹ 48.427 tấn tôm, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2018.

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung tiếp tục ảnh hưởng tới XK tôm của Trung Quốc sang Mỹ. Tháng 7/2019, Trung Quốc XK sang Mỹ 2.311 tấn tôm, trị giá 11,5 triệu USD (chủ yếu là tôm bao bột đông lạnh), giảm 46% về khối lượng và 61% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018.

Bảy tháng đầu năm nay, XK tôm của Trung Quốc sang Mỹ đạt 11.777 tấn, trị giá 64,7 triệu USD, giảm 51% về khối lượng và 62% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018.

Vasep