(26/06/2019)

Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Séc tháng 3 và 3 tháng 2019

Kim ngạch thương mại Séc-Việt tháng 3/2019, do Thương vụ Việt Nam tại CH Séc tổng hợp.

 

a/ Xuất khẩu từ Việt Nam sang CH Séc                                     (Đơn vị tính: ngàn USD)

 

Tháng 3

Tăng/giảm so cùng kỳ 2018 (%)

Lũy kế

Tăng/giảm so cùng kỳ 2018 (%)

Tổng cộng

108 789

108,98

296357

107,71

b/ Xuất khẩu từ CH Séc sang Việt Nam                                     (Đơn vị tính: ngàn USD)

 

Tháng 3

Tăng/giảm so cùng kỳ 2018

(%)

   Lũy kế

Tăng/giảm so cùng kỳ 2018 (%)

Tổng cộng

6 556

89,2

15 936

60,84

 c/Tổng kim ngạch XNK hai chiều                                                (Đơn vị tính: ngàn USD)

 

Tháng 3

Tăng/giảm so cùng kỳ 2018 (%)

   Lũy kế

Tăng/giảm so cùng kỳ 2018

(%)

Tổng cộng

115345

107,62

312293

103,64

Theo số liệu ngày 30/05/2019 của Cục thống kê Séc

Thương vụ Việt Nam tại Czech