(16/01/2019)

Kim ngạch xuất nhập khẩu Séc-Việt tháng 11 năm 2018

Kim ngạch thương mại Séc-Việt tháng 11 và 11 tháng 2018, do Thương vụ Việt Nam tại CH Séc tổng hợp. (Theo số liệu ngày 10/1/2019 của Cục thống kê Séc)

a/ Xuất khẩu từ Việt Nam sang CH Séc                                     (Đơn vị tính: ngàn USD)

 

Tháng 11

Tăng/giảm so cùng kỳ 2017 (%)

Lũy kế

Tăng/giảm so cùng kỳ 2017 (%)

Tổng cộng

84.232

95,1

962.941

112,6

b/ Xuất khẩu từ CH Séc sang Việt Nam                                     (Đơn vị tính: ngàn USD)

 

Tháng 11

Tăng/giảm so cùng kỳ 2017

(%)

   Lũy kế

Tăng/giảm so cùng kỳ 2017 (%)

Tổng cộng

19.136

177,5

133.028

137,5

 c/Tổng kim ngạch XNK hai chiều                                                (Đơn vị tính: ngàn USD)

 

Tháng 11

Tăng/giảm so cùng kỳ 2017 (%)

   Lũy kế

Tăng/giảm so cùng kỳ 2017

(%)

Tổng cộng

103.368

103,1

1.095.969

116,5

Thương vụ Việt Nam tại Czech