(22/08/2019)

Danh mục hàng hóa Việt nam nhập khẩu từ Séc tháng 6 và 6 tháng 2019

Danh mục hàng hóa Việt nam nhập khẩu từ Séc tháng 6 và 6 tháng 2019, do Thương vụ Việt Nam tại Séc tổng hợp từ Cục thống kê Séc.
 Danh mục hàng hóa Việt nam nhập khẩu từ Séc tháng 6 và 6 tháng 2019

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Doanh nghiệp xem chi tiết theo file đính kèm.

Tải file đính kèm
1 file
Thương vụ Việt Nam tại Czech