(23/12/2009)

Đại diện một số công ty Bỉ tại Việt Nam

Thương vụ Việt Nam tại EU và Bỉ - Luxembourg cung cấp một số thông tin về đại diện một số công ty Bỉ tại  Việt Nam.

 

Tên công ty Bỉ

Đại lý

Địa chỉ

Người đại diện

Tel

Fax

Email

Website

Kinh doanh

FLEMISH COMPANIES

ADB “ A Siemens Company”

VIET BI CO.,LTD.

11 Mai Hac De Str., Hanoi

Ông Vu Ngoc HUNG – Giám đốc                    GSM : 84-903 40 72 32

84-4-943 54 44

84-4-943 67 05

hung2001@hn.vnn.vn

www.industry.siemens.com/adb/en

Thiết bị âm thanh và ánh sáng

AMYLUM

Behn Meyer & Co., Ltd.

65 Nguyen Du Sr., Dist.1, HCMC (2nd Floor; #6)

Mr. Dennis Chan

84-8-824 2821

84-8-824 2822

public@hcm.vnn.vn

 

Tinh bột

BARCO N.V.

JODIAC CO.,LTD.

65 Lang Ha Str., Hanoi

Mr. Nguyen Xuan HOA -Phụ trách XNK

84-4-514 65 64               514 65 55

84-4-514 65 56

jodiac@fpt.vn

http://www.barco.com/

Hộ thống chiếu (Projection System)

COPEX AIR

Ha Thien Co., Ltd. (Galaxy Express)

47 Hoang Viet St., Tan Binh District, HCMC

Mr. Nguyen Dai Thuc, giám đốc

84-8-844 08 08

84-8-844 19 17

galaxy@fmail.vnn.vn

 

Vận chuyển  (Forwarding)

Hanoi off : 6th Floor, CFM Building - 23 Lang Ha St., Hanoi

Mr. Nguyen Hoang Kien

84-4-514 17 22

84-4-514 34 70

galaxyhanoi@hn.vnn.vn

 Mr. Marc Maudet

DE SMET ENGINEERING

PEJA VIETNAM

C/o OSIC Building, 12th Floor, 2 Ngo Duc Ke Str, District 1, HCMC

Mr. Doan NAM - Phụ trách bán hàng                 GSM: 84-903 84 10 35

84-8-829 35 03

84-8-825 10 21

info@pejavietnam.com

http://www.pejavietnam.com/

Thiết bị đường, dầu thực vật và bia

HACO FAR EAST PTE. LTD.

SANNAM CO., LTD.

Km 9, Pham Van Dong Road, Cau Giay District, Hanoi

Mr. Hoang Dinh PHI- giám đốc                         GSM: 84-903 40 31 79

84-4-837 44 86 837 44 87

84-4-837 44 85

sannamphi@hn.vnn.vn

www.sannam.com.vn

Máy gia công kim loại tấm

Mr. Vinh Ha, Giám đốc XNK

HERAEUS ELECTRO-NITE INT'L N.V.

Schmidt Vietnam Co., Ltd.

8/F Schmidt Tower,

Thương vụ Việt Nam tại EU và Bỉ - Luxembourg